Корпорация за контрол на Зоната

Корпорацията е създадена, за да предотврати разпространението на аномални технологии и попадането им в нечисти ръце.

След Мутацията, когато настъпва т.нар. Карантина (затваряне на Зоната от външния свят), в продължение на пет години Корпорацията разработва начин за пробиването на преградите от аномална радиация.

С разработването на технологията на зонехода "Ариадна" Корпорацията успява да изпрати екип в Зоната. Изследователското звено получава нареждане с всички средства да овладее ресурсите на човешката станция - т. нар. Бар "Чистилището". По пътя си тя се сблъсква с мутантите, а после се натъква на сериозна съпротива от местното население - полумутирали дегенерати, оцеляващи сред Зоната. Екипът бива разпръснат и почти напълно унищожен, като оцеляват само един лаборант и изследователският робот на "Ариадна", който е бил препрограмиран. Самата машина бива разглобена и използвана за технологично укрепване на Агрегата, който поддържа Бара.

По тези причини зонеходът не успява да изпълни целта си и да възпре Зоната от разпространение. Мутантите построяват излъчвател на аномална радиация. Както скоро става ясно, това съоръжение предизвиква случайни изригвания на аномална активност на различни места по Земята, като малко по малко започва да я превръща в Зона.

Високотехнологичните сили за реагиране на Корпорацията се оказват единствените, които имат капацитета да се справят с критичното положение.

Разработен е и е изпратен нов зонеход под името "Персефона".

Състав ("Светло бъдеще")

Научноизследователско звено

• Бронислав Айзенхорн - лаборант (медицина)

• Миха Альонов - лаборант (фармация)

• Волкос Ларков - лаборант (механика)

• Садан Улпарвак - лаборант (механика)

Охранителен екип

• R.H.U 003 - киборг (атлетизъм)

• Cindi-A - киборг (електроника)

• Брутъл - киборг (тежки оръжия)

• кап. Николов - военен (атлетизъм)

• Старбъг - военен (тежки оръжия)

• Хавок - военен (тежки оръжия)

Крисчън Майлс - военен (медицина)

Специална техника

• G4D - андроид (укрепена конструкция)

При атаката над машината Ариадна е препрограмиран и ремонтиран в полза на Бара.

HR47 - андроид (тежки оръжия)

• PR49 - андроид (тежки оръжия)

Състав ("Място под слънцето")

Научноизследователско звено

• Андрей - лаборант

Изявил се при отбраната на машината "Ариадна" - с миниоръдието разстрелва мнозинството от нападащите сталкери.

• д-р Олег Павлов Алексиев - лаборант

• д-р Налбантов - лаборант

Охранителен екип

• Теодор - киборг

• Sgt. B. Rabbit - киборг

Специална техника

• G4D "Pro-Cleat" - андроид

При атаката над машината Ариадна е препрограмиран и ремонтиран в полза на Бара.