ПРОГРАМА "ПЕРСЕФОНА": оперативен състав

1. Научноизледователско звено – ALPHA

Основната част от екипа (до 60 % от целия личен състав), имаща за задача изследването на зоната и аномалиите, както и добиването на аномален ресурс. Звеното се състои от отделни екипи (Alpha 1, Alpha 2...), действащи самостоятелно в различни участъци на зоната.

Примерен състав на Alpha екип:

• Андроид – специално конфигуриран за изследователски цели, с висока степен на защита срещу аномална радиация, върши основната част от "мръсната работа", свързана с изследването на аномалиите и добива на аномален ресурс.

• Лаборант-механик – осъществява контрол над процеса на изследване на аномалиите и осигурява полевата поддръжка на андроида

• Охранител – военен, киборг или андроид със специалност тежки оръжия, осигуряващ непосредствената охрана на екипа.

• Ръководител на Научноизследователското звено - Лаборант, специалност "Фармация" – отговарящ за последващо изследване на събраните аномални проби и осигуряването на медицински консумативи.

2. Охранително звено (QRF) – Bravo

Звеното наброява до 40 % от личния състав и има за цел осигуряване и подпомагане на Научноизследователското звено. Състои се от отделни екипи (Bravo 1, Bravo 2...) с численост 3 до 4 тежко въоражени военни, киборзи или андроиди, както и специалист по медицина или електроника в зависимост от състава на екипа. С цел оптимизиране на личния състав е желателно отделните екипи да са еднородни.

3. Разузнавателно звено – Charlie

Най-малкото звено (численост до 10% от личния състав), съставено изцяло военни и киборзи, специалност "тежки оръжия", действащи на малки екипи от 2 до 4 човека и имащи за цел събиране на разузнавателна информация и откриване и елиминиране на лица, съдействащи на мутантите и действащи против целите на Корпорацията.