2012: Псалом

Като се яви Силата

То бе Сеитба

Придойде из небесата и зася земята с чудеса

И напада връз людете що завари.

Даде им дара на Промяната

Даде им го всецяло

Даде им без да отбира

Даде им без да жали.

Мнозина получиха негоден Дар

Та изчезнаха в Небитие

А малцина получиха годен Дар

Та да служат на Съзиданието.

Съхраниха го в телата си

Всякой по своите начини

И му дадоха да израсте

Всякой според дарованието си.

У всекиго се откриха

Криви пътища

И прави пътеки

Къмто Истинния образ.

Ала у едного се откриха

Всичките прави пътеки

И не биде крива измежду тя

И се не яви ненужна всреде им.

Дорде ги всичките извърви

Слънца се извъртяваха и захождаха

И слизаха на хоризонта и се качваха

Тъкмо тридесет и още три пъти.

Ала дойде Денят дългоожидан

Денят на Жътвата

И ето че встъпи Избраният

В своята истинна сянка.

И като се възправи в зенита си

Поглед нагоре издигна

Обратно къмто Силата

Що го е сътворила

По свой образ и подобие.