Записване за Сталкер 2020

Записването e ЗАТВОРЕНО.

В тази игра може да вземе участие всеки пълнолетен, който предварително се запише.

По изключение се допускат играчи, навършили 14-17 години, с писменото съгласие на родител и при условията, които организаторите поставят (с придружител и/или с определени ограничения относно фракцията или ролята).

За записан се счита само онзи играч, който е внесъл

такса за участие и е попълнил регистрационната форма (вж. най-накрая).

Таксата за следващото събитие (Сталкер 2020) е 50 лева.

Записването за играчи с роля на мутанти е безплатно, но приемаме записване само на опитни играчи с добра и цялостна мутантска визия.

Таксата включва:

– захранване и осветление;

– игрови материали и консумативи за куестовете и за участниците;

– питейна вода.

Не дължат такса, а само трябва да се запишат за участие чрез регистрационната форма:

– организаторите и играчите, на които е дадено правото безплатно да участват заради техните заслуги в помощ на организационния екип (включително играчи мутанти);

– фотографи, които няма да играят, а ще снимат с качествен апарат или камера и ще предоставят снимките след играта;

– зрители с подходящо облекло, които само ще стоят в Бара и няма да пречат на играта (допускат се по изключение).

Сметка за превеждане на таксата по банков път:

IBAN: BG76RZBB91551097065309 (Raiffeisenbank Bulgaria)

Petar Andreev Petrushev

Основание: Stalker - ... (добавете имената на хората, за които плащате)

Ако друг човек плаща за вас по банков път, в регистрационната форма моля посочете от чия банкова сметка е платено (за да може платената от Х такса да се отнесе към записване Y).

Отделно от таксата са разходите за транспорт.

Мястото на провеждане на играта е край с. Понор, обл. София.

Отделно от таксата са разходите за игровия инвентар (облекло, брони, оръжия и пр.). Те могат да варират от 0 лв. (обикновени парцаливи дрехи на оцеляващ) до четирицифрена сума.

Задължително е носенето на защитни очила по стандарт EN 166 – този стандарт отговаря на критериите за здравина.

Бележки относно записването

Местата са ограничени. Естеството на ларпа и големината на терена са такива, че не може твърде голям брой хора да играят, без да си развалят взаимно приключението. Затова и се прави платеното записване, за да има ясен ред. Запазваме си правото в даден момент да затворим записването по отношение на определена фракция или на всички фракции.

В тази връзка искам да обърна внимание, че това не е търговско мероприятие, което да има за цел да ви забавлява. Вие плащате за разноските, които сме направили, но не и за нашите усилия, време и ентусиазъм, вложени в подготовката на ларпа. В замяна на това от вас също се очаква да вложите усилия, време и ентусиазъм, за да се подготвите за него. Ако подходите с тази нагласа, с голяма степен на вероятност може да се предвиди, че за вас играта ще бъде едно страхотно изживяване. За нас остава моралното удовлетворение, че сме ви го дали.

Регистрационна форма

► Затворено записване ◄