ПРОМЕНИ В ПРАВИЛАТА

2021

(Предстои да бъдат описани.)


2020

Смърт и съживяване

При съживяване се вземат 1 или 2 листчета с лека мутация както досега. Разликата е, че тези мутации остават, докато не бъдат излекувани, и не се изчистват при ново „умиране“.

Тежък е сталкерският живот.

Точки Живот

Базовият Живот на учените е повишен с 1 точка (5 за физик и биохимик, 4 за академик).

Устойчивост и таймер

Вече няма да се отчита таймер и не трябва Устойчивост в Зоната.

Антимутаген и антирад

Антимутагенът е рядък и скъп и все така премахва 1 лека мутация (инжектиран от Медик, премахва 2).

Антирад работи по нов начин: вземането на антирад подтиска всички леки мутации в продължение на 1 час. Ако бъде предписан и дозиран от медик, антирад действа 2 часа.

Газ маска и противогаз

Вече нямат общо с таймера (вж. по-горе).

Само противогазът дава частична защита от щета в аномалии.

Някои аномални ефекти биват смекчени или изключени, ако персонажът носи противогаз или газ маска (описано в листчето на ефекта).

Кървене

При тежко раняване персонажът умира след 2 минути кървене (намалено от 5 минути).

Всички лекувания и ремонти вече искат 2 минути отиграване, а не доста нереалистичните 5 минути.

Специалности

Променени са специалности, които имат връзка с отпадналата Устойчивост и други промени в правилата.

Специалните правила за Андроид са премахнати (доколкото има такива персонажи в играта, те ще имат специална роля и тайни правила за нея).

Техник

Хакването на Терминала вече става само чрез специални кодове, които може да се използват единствено от Техник.

Крадец

Вземане на листче от предишен времеви интервал е позволено ВМЕСТО вземане от сегашния (по избор на играча), стига персонажът му да изпълнява предпоставките за вземането му.

Ксенолог

Тази твърде полезна способност до голяма степен обезценяваше специалностите на учените.

По новите правила тя дава правото да се игнорират ефектите на листче с ефекти, намерено в аномалия – но ако играчът иска да го задържи (например защото дава код за награди), той трябва и да претърпи ефектите му.

Мутагенна адаптация

Предпазва само от леки мутации, получени на излизане от Лазарета, но не и от ефекти от листчета в аномалии.

Модул „Персефона“

Веднъж на час персонажът игнорира щетите на една аномалия (но не и останалите й ефекти).

Модул „Ариадна“

Персонажът е имунен за всички негативни ефекти на аномалиите, освен за щетите им.