II-4. Времето на прехода

Място на провеждане: изоставено военно поделение край гр. София.

Дата на провеждане: 5-6.09.2020 г.

Игровото действие се развива през 1997 г. в сърцето на Зоната, близо до неотдавна обитавания гр. София.

Предистория

"Временното българско правителство зад граница призовава българската диаспора в чужбина да приеме и да спомогне за интегрирането на повече от четири милиона бежанци от територията на страната, която беше обхваната от Зоната след разширяването от..."

"...двадесет трилиона долара, които ще бъдат инвестирани в разработки за ограничаване и забавяне на разрастването на т.нар. Балканска Зона, която се счита за причинител на близо три четвърти от аномалните въздействия и над 20% от масовите мутации в световен мащаб. Оптимистичната прогноза предвижда поетапното намаляване на аномалното покритие с 3 до 5 процента в годишен план за срок от..."

"...едно до три десетилетия преди днешната дата, а на други места биват локализирани темпорални отклонения, които биха могли да бъдат отнесени единствено към бъдещи събития. Известният физик д-р М. Ютаф Чиърз лансира теорията за т.нар. „хроновирус“ – самоиндуцираща се линия на темпорални отклонения, която подменя цели секции от тъканта на времепространството с части от друга реалност. Тази теза се илюстрира с любопитната история на г-н Нек Редмън от Флорида, за когото се смята, че е успял да срещне собствената си баба по времето, когато тя е била на 16 години, и да осъществи с нея..."

"...експеримент, който доказва засилената еднопосочна връзка между събитията вътре в Зоната и тяхното отражение във външния свят, и то от порядъка на стотици или хиляди пъти. С доказването на ефекта на „увеличителното стъкло“ нарастват призивите за установяване на контрол върху действията на оцелелите вътре в Зоната чрез..."

"...терористичната организация, известна като „Чистилището“, която премиерът в странство г-н Жак Виделов окачестви като „заплаха за световния мир“. На подписването на историческия кредит от Световната банка присъстваха представители на Директората за контрол на Зоната, които обещаха пълна прозрачност при изразходването на средствата за..."

"...преносимия Зонеход на Института, който онези безродници от Чистилището вероломно откраднаха. Имате думата ми на Комендант, че нашите съратници от НИИЧАВО ще получат пълната подкрепа на Кордона за възвръщането му. Имаме нужда от технологичното превъзходство, което това устройство и кибернетичните импланти могат да ни дадат. Притесненията за отделни аномалии, темпорални или "нормални", не са нищо повече от всяване на паника, когато на карта е заложено самото бъдеще на..."

"...Стария бар – една банда вкопчени в миналото технократи, които си мислят, че могат да изгребат океана с кофа. Не става. Обаче ако построиш лодка, имаш някакъв шанс. Ние сме Ноевият ковчег на едно загиващо човечество. Не можем да си позволим лукса да се вкопчваме в миналото, нито пък да вървим по пътя към едно технологично бъдеще – защото знаем, че то ще доведе до асимилиране на човечеството. Ние от Чистилището избираме третия път, пътя на..."

"...завършване трансформация на планета.

Стази на възпроизводство чрез еволюция: склонност към Промяна: неефективност на съпротива: манипулация.

Стази на възпроизвоство чрез изработване: устойчивост на Промяна: ефективност на съпротива: унищожение.

Промяна: неизбежна.

Съпротива: ефективност за период до 127 цикъла.

Цикъл 127: пристигане на Първоизточник: отмяна на съпротива.

Цикли: неустойчивост: износване на времетъкан: Промяна.

Манипулация на времетъкан: оптимизация на цикли: изместване: пристигане на Първоизточник.

Трансформация."

история

Вече втора година карам в Зоната.

Снимка: Деница Станчева

А щеше да е само три месеца до УВО, сещаш ли се? Лека служба е, викат, интересна. Ще имаш какво да разправяш на момичетата.

Ще имаш ти, дръжки. Ще имаш, ако някога излезеш.

Снимка: Деница Станчева

Още на втория месец Коменданта ни събра и рече – момчета, службата е се удължава само с още три месеца. За подробности питайте сержанта.

Сержантът – мечка човек. Пък и то какво да го питаш, то всичко е ясно.

Снимка: Герасим Костадинов

Мина се, не мина някакво време, тоя път идва Сержанта. Вика, вие тука нерегламентирани парици имате ли? Я ги дайте насам да ги съберем, че ще ги пропиете. Отивам, разправя, да ги дам на Коменданта, пък ние пак ще си наберем от сталкерите.

Снимка: Герасим Костадинов

После се обръща и вика – абе, а заповедта стигна ли до вас? Ние гледаме като телета и едно такова особено подозрение припъпля в душиците ни.

Още три месеца в Зоната, казва. Ама тоя път последни. Въпроси, вика, има ли?

Няма въпроси.

Дните минават в дремане, нощите – в стрелба по сенки. Всяка нощ като другата: Сержанта ни събира парите за Коменданта, тарашим сталкери, накрая на всяко тримесечие ни казват, че остават само три месеца. Свикнахме.

Лейтенанта се срина с някаква мутагенна анемия. Изнесоха го в някаква гранична карантина. Късметлия.

Коменданта кисне в Бара и пръска нашите пари по курви и хазарт. Понякога просто седи, лочи водка и си мърмори нещо. Как мърмори – не е ясно, гледаш устните му не мърдат.

Снимка: Деница Станчева

Само Сержанта всяка вечер нахлузва потната тежка броня, прибира ни парите и ни юрка по постовете.

Така се започна и нея вечер.

Първо ни излизат две рутинни мисии да заемем постовете край Зоната. Още на първата на Коменданта му писва, предава командването на Сержанта и отива да пие. Третата е да установим периметър недалеч от Чистилището, и той нещо се оживява. Първо дава заповед да забавим изпълнението. После крачи насам-натам и нещо нервничи. По едно време дежурният се провиква „Мутант, мутант!“. Грабвам автомата, скачам, почва патакламата...

Някак се справяме да закротим нещото – като му инжектираме няколко десетки успокоителни калибър 7.62. Завлачваме гърчещата се гад в караулката на Кордона и я мятаме на пода. Сержанта се разпорежда да доведат учените да му вземат проба... и Коменданта моментално отменя заповедта. Аз, вика, лично ще го разпитам.

Снимка: Деница Станчева

Сержанта гледа като треснат – „Но сър, според протокола...“. Шефът махва с ръка и влиза при мутанта, като заповядва всички да отстъпят на 20 метра назад. Сержанта стои като статуя няколко секунди, почервенява като домат, врътва се и ни кресва да изпълняваме. Блъскаме се един в друг от усърдие, щото когато го хванат бесовете, не искаш да си му на пътя.

Излиза след малко и вика – всичко е наред. Някакви професори се тълпят да изследват мутанта, обаче Коменданта махва с ръка. „Забранявам.“ Сложете, вика, един войник на пост да пази животното. Един войник?!

Снимка: Деница Станчева

Сержанта се опитва да възрази, но не му се получава.

Половин час по-късно мутантът успява да избяга, ранявайки часовия. Вече виждаме как Сержанта кипи, ама още не фъска.

Снимка: Деница Станчева

Тогава Коменданта излиза от Бара, все едно нищо особено не е станало. „Хайде, момчета, да изпълним мисията. Няма нужда да караме командването да чака.“ Сержанта гледа на кръв.

Събираме се отряд от петима, заедно с Коменданта. Той настоява да участва, че и някаква журналистка взема със себе си.

Снимка: Деница Станчева

Промъкваме се без светлини, само на нощно виждане. Обезопасяваме сградата, влизаме готови за бой. Всичко уж е спокойно... и тогава онзи същият мутант изскача отнякъде. Виждам как помита колегите, стрелям, крещя, отстъпвам – зад мен още един, не, двама мутанти! Съвсем еднакви на вид. Адът се отприщва. Стреляме, презареждаме, бием си биостимовете, стреляме...

Снимка: Деница Станчева

Само Сержанта се прибира на собствен ход. Коменданта се измъква преди нас, някак си. Мерзавецът.

Снимка: Деница Станчева

Излизам от лазарета, вече горе-долу дошъл на себе си. В Бара отсреща се разиграва немислима сцена...

Снимка: Деница Станчева

Гледам - Сержанта е опрял пистолет в гърдите на Коменданта. „Арестувайте този човек“. Коменданта писука, че заповедта се отменя. Мрачно вдигам автомата. Как ли пък не.

Снимка: Деница Станчева

Затваряме го в караулното. Сержанта отива да уведоми командването и ме оставя на пост. Нареждам на гадта да опре ръце в стената и да не мърда. Коменданта започва да трепери, издава странни звуци, гърчи се. Тресвам му един приклад в тила да го закротя, викаме доктор...

Снимка: Деница Станчева

Сваляме качулката на химическия костюм. Едва тогава разбирам защо не никога не се разделя с нея. Няма да забравя това гнусно лице, което се облещи в мен. Слепи очи, примляскваща мустаката уста, бръчки като на престаряло новородено. Второ лице на тила... Хубава мутация, няма що. И ние сме разчитали на тоя човек да ни измъкне от Зоната.

Снимка: Деница Станчева

Коменданта отново буйства. Второто лице пищи нечленоразделно, пръска слюнки. Сержанта заповядва стрелба, после го довършва с напалм. Трупа изхвърляме в Зоната.

Край с коменданта, да живее новият комендант и неговата огнехвъргачка.

Получаваме нова мисия – да задържим сградата пред Чистилището. Явно командването смята, че те са виновни за мутацията на Коменданта. Пък и кой знае, може и така да е. Мотаят се непознати сталкери из бара, бърничкат в Терминала, търгуват. После не щеш ли – хоп, факторът на Масова мутация нараснал.

Снимка: Деница Станчева

Узнаваме, че някой скапаняк изнесъл извън Зоната проба от Веселия призрак. Ето какво получаваме после по общия канал за съобщения:

„А СЕГА – НОВИНИТЕ ОТ СВЕТА.

ИЗЛЯЗОХА НОВИ СВЕДЕНИЯ ЗА КЪРВАВАТА ВАКХАНАЛИЯ В АМЕРИКАНСКОТО УЧИЛИЩЕ В ОУКЛЕНД, ПРИ КОЯТО 214 ДЕЦА СЕ КЛАХА ВЗАИМНО С НОЖИЦИ И САМОРЪЧНО НАПРАВЕНИ ОРЪЖИЯ. СПОРЕД НЕЗАВИСИМА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА АНОМАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, СТАВА ВЪПРОС ЗА ПСИХОТРОПНО ОРЪЖИЕ, ИЗНЕСЕНО ОТ…“

Ясно е откъде е изнесено.

Снимка: Деница Станчева

Някой там горе се изнервя и ни спускат мисия за операция „Респект“ – да извършим „агресивна превенция“ срещу Чистилището. С думи прости, нахлуваме и вътре бой, стрелба, бой, стрелба, докато видим кой командва парада и какви ги вършат. Ние сме доволни, че ще вършим нещо така по-целенасочено.

Снимка: Деница Станчева

Почти докопваме командира им, някой си Волков. Аз лично му вкарвам един тигел, другите и те. Оцелява, копелето. Целият свети в технологични джаджи, търчи и куршумите рикошират от него. В нищо не можеш да си сигурен в Зоната, особено с тия... странните, дето разправят, че уж дошли от бъдещето. Да не ме чуе Сержанта, така де, новия Комендант, че и той... Как да е.

Разбираме, че междувременно тия от Института успели да си върнат откраднатия Преносим аномален... ъъъ... навигатор? Неутрализатор? Абе ПАН му викат. Не е в Чистилището, скатали са го в Зоната. Нашите го намерили с някаква джаджа, която постоянно спирала да работи и после псували и се въртели като шугави.

Снимка: Деница Станчева

Специалните от „Дълг“ им помогнали да си го съберат. Имам едно мъгляво подозрение, че пак те бяха замесени в изгубването му – обаче си затварям устата, щото са потайни и гневливи.

Снимка: Деница Станчева

Междувременно учените кръстосват до Старата лаборатория и обратно, дето бъка от мутанти. „Дълг“ ги охраняват и разузнават за тях. Явно ги бива, защото в крайна сметка успяват здравата да заредят тоя техен ПАН – седем захранващи модула му събират, пазят ги за... някога. И на нас помогнаха да си приберем няколко доставки муниции.

Снимка: Деница Станчева

Трябва да се признае, че колкото и да е странна, системата на Кордона, Института и Дълг някак функционира. Толкова по-добре, защото на тия мизерници сталкерите все по-малко може да се разчита. Ние им осигуряваме защита и покрив над главата, а и ги тарашим съвсем с мярка. Хич не вдявам що тъй ни предават и се измъкват тихомълком към Чистилището. От мен ако зависи, бих наредил да им теглят куршума на всичките тия плъхове.

Снимка: Деница Станчева

Хубавото е, че ги държим под контрол. Това Златното кълбо например – то си е работа за учените глави от Института, не за някакви въшливи сталкери. Отишъл, значи, някой професор, изследвал тая работа с пожелаването на желания, и формулирал най-правилното желание: ЗОНАТА ДА ИЗЧЕЗНЕ.

Не че ще изчезне току-така, ама факторът на Растеж на Зоната здравата намаля. Освен това знам точно в кой момент се е случило това, защото чух зад ъгъла вой „МоТАнТ БоЛИИии ГЛаВаАа!!?“. Изкара ми акъла, обаче сега мед ми капе, колчем се сетя.

Снимка: Деница Станчева

Успяват и да открият нов аномален Излъчвател. Тия работи като гъби растат. Веднага ескортираме новия Комендант дотам и оправяме работата с прилична доза напалм. И тогава учените глави възразяват – да, ама това не е достатъчно да го унищожи! Може и така да е, но 10% спад на Растежа на Зоната са си 10%.

Снимка: Деница Станчева

И накрая, голямата ирония: оказва се, че има и протомутантски яйца, които е съвсем немислимо да бъдат унищожени с напалм. Предния път ги взривиха с някаква специална химическа бомба, и даже и това не е помогнало. Сега компютърът казва: не можете. Изобщо нямате технологията да ги унищожите. Но знаете ли кой има? Онези боклуци от Чистилището.

Умът ми не го побира. Досега сме ги ловували, сега да се съюзяваме с тях? Никакъв шанс.

Пък и нямаме време да развяваме бели знамена. Мутантите не ни оставят на мира. Все по-агресивни са и слуховете твърдят, че точно шибаняците от Чистилището са ги насъскали срещу нас. Виждаме мутанти да се хвърлят презглава към нас, друг път – да се бият помежду си. Подочух, че така си пожелали пред Кълбото някакви сталкери от Чистилището. И после да си помагаме с тях?! Ще им помогна да стигнат ада по-бързо.

Става наистина напечено, когато огромна тълпа мутанти се изсипват в атака срещу Бара. Компютърът ни предупреди, така че ги посрещаме както си трябва – добре организирани и снабдени с патрони. Ето ти обаче изненада: предвожда ги стария Комендант, отвратително мутирал почти до неузнаваемост. Напълваме ги с куршуми и тъкмо свършват патроните и на картечницата, когато тварите една по една се сриват на пътя.

Викаме си – това беше! Обаче във фланг ни се изсипват дегенератите от Чистилището, начело с оня техния майор, дето го търсим за разстрел. Това е най-тежката битка на Кордона и с гордост мога да кажа, че охраната на Зоната е на висота и в този труден момент.

Резюме

Движещата сила в Стария Бар бяха Кордона и Института. Те успяха да се справят с поредица от вътрешни проблеми - разкриха, че собственият им Комендант е мутирал и избраха да го разстрелят - веднъж при екзекуцията и втори път, когато той се завърна, превърнат в първичен мутант. Съумяха да си върнат откраднатия от Чистилището Преносим Аномален Неутрализатор и да презаредят батериите му. Изпълниха редица мисии, които драстично редуцираха нарастването на Зоната.

Междувременно Чистилището доминираха подземията на Зоната и си пожелаха куп неща пред Кълбото. Те получаваха информация за действията на Кордона от един сталкер, изпаднал в паралелна реалност и способен да се свърже с тях през технологията за "хроновирус" на Корпорацията, която прескача между двете реалности и обърква нещата. Те не успяха да спасят своя "хронопризрак", но за сметка на това установиха частичен контрол върху мутантите - намалиха тяхната обща агресивност, но я засилиха към Кордона, като в добавка им дадоха команда от Кълбото да мразят... останалите мутанти.

Нито един от двата Бара не можа да унищожи възродените мутантски Яйца, които се очаква да създадат протомутант.

Освен това Чистилището може би по невнимание активира проект "Локи" на (бъдещата) Корпорация:

ЗАПАСЕН ИЗЧИСЛИТЕЛЕН БЛОК ОМЕГА АКТИВИРАН

Иницииране на програма за производство на андроиди клас „Дипломат“: ПОТВЪРДЕНО.

Свързване с мощностите на проект „Танатос“: ПОТВЪРДЕНО.

Снимка: Деница Станчева

Аномална активност

  • Нарастване на Зоната: намалено от 72% на 28%
    (от тях -43% са заслуга на Стария бар)

  • Масова мутация: нараснала от 22% на 40%
    (от тях -16% са заслуга на Стария бар, но има 34% нарастване от Чистилището)

  • Хроноспирала: нараснала от 44% на 51%
    (горе-долу еднакъв принос на двата Бара)