II-4. Времето на прехода

Място на провеждане: изоставено военно поделение край гр. София.

Дата на провеждане: 5-6.09.2020 г.

Игровото действие се развива през 1997 г. в сърцето на Зоната, близо до неотдавна обитавания гр. София.

"Временното българско правителство зад граница призовава българската диаспора в чужбина да приеме и да спомогне за интегрирането на повече от четири милиона бежанци от територията на страната, която беше обхваната от Зоната след разширяването от..."

"...двадесет трилиона долара, които ще бъдат инвестирани в разработки за ограничаване и забавяне на разрастването на т.нар. Балканска Зона, която се счита за причинител на близо три четвърти от аномалните въздействия и над 20% от масовите мутации в световен мащаб. Оптимистичната прогноза предвижда поетапното намаляване на аномалното покритие с 3 до 5 процента в годишен план за срок от..."

"...едно до три десетилетия преди днешната дата, а на други места биват локализирани темпорални отклонения, които биха могли да бъдат отнесени единствено към бъдещи събития. Известният физик д-р М. Ютаф Чиърз лансира теорията за т.нар. „хроновирус“ – самоиндуцираща се линия на темпорални отклонения, която подменя цели секции от тъканта на времепространството с части от друга реалност. Тази теза се илюстрира с любопитната история на г-н Нек Редмън от Флорида, за когото се смята, че е успял да срещне собствената си баба по времето, когато тя е била на 16 години, и да осъществи с нея..."

"...експеримент, който доказва засилената еднопосочна връзка между събитията вътре в Зоната и тяхното отражение във външния свят, и то от порядъка на стотици или хиляди пъти. С доказването на ефекта на „увеличителното стъкло“ нарастват призивите за установяване на контрол върху действията на оцелелите вътре в Зоната чрез..."

"...терористичната организация, известна като „Чистилището“, която премиерът в странство г-н Жак Виделов окачестви като „заплаха за световния мир“. На подписването на историческия кредит от Световната банка присъстваха представители на Директората за контрол на Зоната, които обещаха пълна прозрачност при изразходването на средствата за..."

"...преносимия Зонеход на Института, който онези безродници от Чистилището вероломно откраднаха. Имате думата ми на Комендант, че нашите съратници от НИИЧАВО ще получат пълната подкрепа на Кордона за възвръщането му. Имаме нужда от технологичното превъзходство, което това устройство и кибернетичните импланти могат да ни дадат. Притесненията за отделни аномалии, темпорални или "нормални", не са нищо повече от всяване на паника, когато на карта е заложено самото бъдеще на..."

"...Стария бар – една банда вкопчени в миналото технократи, които си мислят, че могат да изгребат океана с кофа. Не става. Обаче ако построиш лодка, имаш някакъв шанс. Ние сме Ноевият ковчег на едно загиващо човечество. Не можем да си позволим лукса да се вкопчваме в миналото, нито пък да вървим по пътя към едно технологично бъдеще – защото знаем, че то ще доведе до асимилиране на човечеството. Ние от Чистилището избираме третия път, пътя на..."

"...завършване трансформация на планета.

Стази на възпроизводство чрез еволюция: склонност към Промяна: неефективност на съпротива: манипулация.

Стази на възпроизвоство чрез изработване: устойчивост на Промяна: ефективност на съпротива: унищожение.

Промяна: неизбежна.

Съпротива: ефективност за период до 127 цикъла.

Цикъл 127: пристигане на Първоизточник: отмяна на съпротива.

Цикли: неустойчивост: износване на времетъкан: Промяна.

Манипулация на времетъкан: оптимизация на цикли: изместване: пристигане на Първоизточник.

Трансформация."

Кратка история

Движещата сила в Стария Бар бяха Кордона и Института. Те успяха да се справят с поредица от вътрешни проблеми - разкриха, че собственият им Комендант е мутирал и избраха да го разстрелят - веднъж при екзекуцията и втори път, когато той се завърна, превърнат в първичен мутант. Съумяха да си върнат откраднатия от Чистилището Преносим Аномален Неутрализатор и да презаредят батериите му. Изпълниха редица мисии, които драстично редуцираха нарастването на Зоната.

Междувременно Чистилището доминираха подземията на Зоната и си пожелаха куп неща пред Кълбото. Те получаваха информация за действията на Кордона от един сталкер, изпаднал в паралелна реалност и способен да се свърже с тях през технологията за "хроновирус" на Корпорацията, която прескача между двете реалности и обърква нещата. Те не успяха да спасят своя "хронопризрак", но за сметка на това установиха частичен контрол върху мутантите - намалиха тяхната обща агресивност, но я засилиха към Кордона, като в добавка им дадоха команда от Кълбото да мразят... останалите мутанти.

Нито един от двата Бара не можа да унищожи възродените мутантски Яйца, които се очаква да създадат протомутант.

Освен това Чистилището може би по невнимание активира проект "Локи" на (бъдещата) Корпорация:

ЗАПАСЕН ИЗЧИСЛИТЕЛЕН БЛОК ОМЕГА АКТИВИРАН

Иницииране на програма за производство на андроиди клас „Дипломат“: ПОТВЪРДЕНО.

Свързване с мощностите на проект „Танатос“: ПОТВЪРДЕНО.

Аномална активност

  • Нарастване на Зоната: намалено от 72% на 28%
    (от тях -43% са заслуга на Стария бар)

  • Масова мутация: нараснала от 22% на 40%
    (от тях -16% са заслуга на Стария бар, но има 34% нарастване от Чистилището)

  • Хроноспирала: нараснала от 44% на 51%
    (горе-долу еднакъв принос на двата Бара)