РОЛИ

Всеки играч трябва преди играта, при записването да избере роля за своя персонаж. Избраната роля предопределя игровите му характеристики, но също така предполага и следване на адекватно на ролята поведение по време на играта.

 • Не забравяйте: Забавлявайте се, но вкарайте и останалите във филма!

Военен

Охраната на Зоната се състои предимно от цинични и брутални типове, силно мотивирани да застрелват нарушителите на Кордона. Рядко страдат от илюзии и високи идеали.

Базов Живот = 7

Воля за борба

Докато е в състояние на Болка (например когато Живот = 0), може да използва оръжия.

 • Не може обаче да ходи, да се превързва, да използва медикаменти или Умения в състояние на Болка.
Art: Alexander "GraHaz" Krasnaliev

Сталкер

Сталкерите са най-добрите експерти по оцеляване в нашия свят... и не само. Тези калени мъже и жени ежедневно рискуват живота и здравия си разум, за да измъкват артефакти от Зоната и да наглеждат действията на мутантите.

Базов Живот = 6

Воля за живот

Докато е в състояние на Болка (например когато Живот = 0), може да ходи и да използва медикаменти и Умения.

 • Не може обаче да използва оръжия и инструменти в състояние на Болка.

Интуиция

Може да мята болтове или гайки с парцалче като проверка за наличие на аномалия: ако гайката попадне до аномалия и непосредствено след това тя се активира, сталкерът има право да прегледа щетите и ефектите на аномалията и в случай че не му се нравят, да излезе от нея по същия път, по който е дошъл, без да я отиграва и без да пипа нищо в нея.

 • Гайката се счита до аномалията, ако е възможно за сталкера да приклекне до лампата й, да се пресегне и да вземе в ръка току-що хвърлената от него гайка.

Познаване на Зоната

Непосредствено преди началото на играта има право да се разходи 30 минути из Зоната и да разглежда, без да пипа нищо по терена и без да отиграва ефекти на аномалии.

В обявения стартов час започва играта от където е стигнал.

Art: Alexander "GraHaz" Krasnaliev

Физик (учен)

Светилата на световната физика имат проблеми с всички аспекти на Зоната – като се започне със странното поведение на светлинните вълни и се стигне до гравитационните изкривявания. Като че ли някои места в Зоната са от друга вселена, в която познатите ни закони не важат. Но това не е възможно... нали?

Базов Живот = 6

Art: Alexander "GraHaz" Krasnaliev

Физика

От определени видове аномалии може да измъква информация във вид на научен код в областта на физиката (синьо листче със символа вдясно).

Това става лично или под негов надзор – когато друг персонаж под негово наблюдение влезе в аномалията, оцелее и вземе кода.

"phys":
код само за физик

Биохимик (учен)

Най-изтъкнатите биолози и химици на света са пренесли вечния спор за това какво е живот и кое е "живо" до висоти, на които никой от тях не се чувства в стихията си. Зоната като че ли се подиграва с всички схващания на съвременната наука.

Базов Живот = 6

Art: Alexander "GraHaz" Krasnaliev

Биохимия

От определени видове аномалии може да измъква информация във вид на научен код в областта на биохимията (зелено листче със символа вдясно).

Това става лично или под негов надзор – когато друг персонаж под негово наблюдение влезе в аномалията, оцелее и вземе кода.

"bio":
код само за биохимик

Академик (учен)

В Зоната се срещат и престарели кабинетни учени, които виждат опознаването и описването в научна студия на някой аспект на Зоната като своя magnum opus.

Базов Живот = 5

Art: Alexander "GraHaz" Krasnaliev

Физика и Биохимия

От всички видове аномалии може да надзирава измъкването на информация във вид на научен код в областта на физиката и биохимията (синьо или зелено листче със символите вдясно).

Това става единствено под негов надзор – когато друг персонаж под негово наблюдение влезе в аномалията, оцелее и вземе кода – но не и лично от самия учен.

"phys" & "bio":
всякакви научни кодове

УМЕНИЯ

Преди играта всеки играч има право да избере Умения за своя персонаж.

За всяко избрано Умение базовият му Живот се намалява с 1 или 2 и не може да бъде по-малко от 2, нито повече от 10.

Този избор не е обвързан с избора на роля, прави се преди играта и не подлежи на промяна в течение на играта.

Определени Умения са достъпни само за персонаж, който има определена екипировка - видими мутация или киберимпланти.

Стрелба

-1 Живот за Военен, -2 Живот за друг персонаж

Със специализирано обучение и достатъчно боен опит можеш да овладееш всяко оръжие.

Оръжеен експерт

Персонажът има право да ползва оръжия, които поддържат полуавтоматичен режим, както и други оръжия, обозначени като "тежки" (огнехвъргачка и др.).

 • Това не отменя правилото, че в играта се използва само единична стрелба (1 натискане на спусъка = 1 изстрел).

Ръкопашен бой

-1 Живот за Военен, -2 Живот за друг персонаж

С достатъчно тренировки (и с някои спортни травми) можеш да овладееш ценното социално умение да сгъваш дрехи, докато собственикът им е още в тях.

Захват

Като направи Захват в гръб на друг персонаж, може да извика "Нокаут!".

 • Изпълнение: докато противникът е с гръб към него, персонажът трябва да успее да постави една ръка на рамото на противника и с другата да го прегърне през другото рамо, така че лакътят й да е над рамото на противника.

Атлетизъм

 • Може да избере да понесе 1 Щета, за да игнорира получен ефект на Раняване или Болка.

 • Когато се възползва от това умение, персонажът вербално да индикира това, като нададе вик на болка и ярост.

Шесто чувство

-1 Живот за Сталкер, -2 Живот за друг персонаж

Някои хора имат способността да предвиждат нещата, преди да се случат, или да реагират на импулси, недостъпни за нормалните възприятия. Това е рядък талант, но в Зоната може да бъде и придобито умение.

Усет за аномалия

При преминаване през аномалия персонажът може да я провери и да реши изцяло да избегне ефектите й, но без да взема нищо от нея (и да се върне по пътя, по който е влязъл в нея), ИЛИ да я играе нормално с всички последствия.

Art: Alexander "GraHaz" Krasnaliev

Ксенология

-1 Живот за Сталкер или Учен, -2 Живот за друг персонаж

Умения за измъкването на артефакти от аномалиите се придобиват само с практика, а тя води до някои не твърде здравословни последствия.

Сръчност

Персонажът може да вземе листче от предишен часови интервал вместо от сегашния, стига да изпълнява предпоставките за вземането му.

 • За да вземе научен код, персонажът трябва да е учен или да има учен до него, който да надзирава вземането на кода.

Опит

Може да игнорира ефектите на листче в аномалия и да го остави на същия времеви интервал в аномалията.

 • Ако обаче иска да вземе листчето, трябва да претърпи и ефектите му.

Медицина

-1 Живот за Учен, -2 Живот за друг персонаж

Първично обучен да диагностицира и оказва първа помощ, подготвеният за Зоната медик е способен както да лекува с конвенционални средства, така и да постига истински чудеса с медицински консумативи, базирани на аномални технологии.

Първа помощ

Като извършва медицински процедури в продължение на 2 мин, спира срока на Агония. След завършването на лечението премахва ефекта на Агония.

Ако Живот на лекувания персонаж е 0, възстановява Живота му до 1.

 • Не възстановява повече Живот, нито Ранявания на крайници.

Медикът трябва да третира пациента с отиграване на преглед, дезинфекция, зашиване, превързване и др. под., като използва предварително подготвени за това аксесоари.

Аномална медицина

Когато борави с медицински консумативи, те са по-ефективни:

 • Необинт лекува моментално

 • Биостим дава +1 живот

 • Антирад суспендира леки мутации за 2 часа

 • Антимутаген премахва 1 лека мутация в повече

Механика

-1 Живот за Учен, -2 Живот за друг персонаж

Наличието на богати практико-приложни знания относно сглобяването на различни механизми и употребата на горива и експлозиви е безценно в Зоната - а загубата е на някой пръст или око е съвсем приемлива цена за придобиването им.

Авариен ремонт

Като извършва ремонтни дейности в продължение на 2 мин, спира срока на Агония на персонаж с киберимпланти. След завършването на лечението премахва ефекта на Агония.

Ако Живот на ремонтирания персонаж е 0, възстановява Живота му до 1.

Ако ремонтираният персонаж е понесъл Раняване в крайник, който е с киберимпланти, премахва едно такова Раняване.

 • Не възстановява повече Живот, нито Ранявания на крайници.

Механикът трябва да третира ремонтирания обект с отиграване на оглед, отвинтване, запояване, завинтване, тестване на електрическите вериги и др. под., като използва предварително подготвени за това аксесоари.

Оръжейно инженерство

Когато въведе код в Терминал, който произвежда муниции, взема х2.

Art: Alexander "GraHaz" Krasnaliev

Фармация

-1 Живот за Учен, -2 Живот за друг персонаж

Най-добрият начин да добиеш практически познания за това как различните аномални технологии въздействат върху човешкия организъм е да ги изпробваш върху себе си.

Дозиране

Когато въведе код в Терминал, който произвежда медикаменти, взема х2.

Приложна химия

Когато въведе код в Терминал, който произвежда медикаменти, може вместо нормален медикамент да произведе едно от следните:

 • Отрова (вместо Биостим): Инжектираният умира след 30 минути, освен ако приеме антидот. Той знае, че е отровен.

 • Серум на истината (вместо Антирад): Приелият го става неспособен да лъже за следващите 30 минути и ще отговаря буквално на всеки зададен въпрос.

 • Антидот (вместо Антимутаген): премахва ефектите на отрова и на серум на истината.

За преработен медикамент се използва обикновеният, като върху него се залепя стикер и се надписва от фармацевта.
Когато произведе и даде преработен медикамент на друг играч, фармацевтът трябва да го запознае с ефекта и времетраенето му.

Art: Alexander "GraHaz" Krasnaliev

МУТАЦИИ

Мутациите са като останалите Умения, които се избират преди играта - само че за да може да избира измежду определени "парамутантски" Умения, персонажът задължително трябва да има някаква видима мутация по тялото или на лицето.

Мутациите служат и като екипировка от съответния вид:

 • Ако мутацията покрива повече от 50% от лицето, тя се зачита за противогаз.

 • Ако мутацията изглежда като броня, тя се зачита за лека броня или балистична броня за покритите от нея части, според това доколко е тежка и обемна.

 • Ако мутацията изглежда като нокти, пипала и др. под. и ако е адекватно обезопасена, тя може да се използва като хладно оръжие.

За всяко избрано Умение базовият му Живот се намалява с 1 (не може да бъде 0).

Art: Alexander "GraHaz" Krasnaliev

Мутагенна виталност

-1 Живот, видима мутация

Човек, който е прекарал твърде много време в Зоната, рано или късно претърпява определени мутагенни изменения. Ако има късмет, организмът му се адаптира към тях.

Каквото не ме убива

+1 Живот за всеки Травма ефект, който персонажът е получил и носи със себе си.

Не може да достигне до повече от 10 Живот.

 • Докато травмата е налична, тази допълнителна жизненост подлежи на възстановяване с медикаменти и с лечение.

Регенерация

-1 Живот, видима мутация

Сталкерите разказват легенди за "распутините" – хора, при които естествените регенеративни процеси на тялото са засилени до такава степен, че успяват да се върнат от смъртта.

Съживяване

Ако не е бил доубит, при изтичане на срока на Агония (2 мин) вместо да умре, си възстановява 2 Живот и си излекува 1 Раняване.

Некрофагия

-1 Живот, видима мутация

Наистина ужасяващите лагерни истории обаче споменават мутантите канибали от центъра на Зоната, които оцеляват благодарение на чудовищния си метаболизъм.

Трупояд

Може да изяде пресен труп (не Кукла на Зоната), за да си възстанови изгубения Живот и 1 Раняване.

Дете на Зоната

-1 Живот, видима мутация

Според сталкерския фолклор Зоната закриля онези, които наистина са й се отдали, като отклонява куршумите и ги предпазва от вреда. Но горко ономува, който си е повярвал, че Зоната го пази!

Благословията на Зоната

Може да се съживява с Почивка където пожелае, без Травма ефекти, с възстановен Живот и излекувани Ранявания.

Ксенокинеза

-1 Живот, видима мутация

Когато си в Зоната и част от Зоната е с теб.

Репликация

Когато му се полага да вземе артефакт чрез код, взема още един от същия вид. Ако не е наличен артефакт от същия вид, може да вземе друг по избор.

Концентрация

Няколко артефакта от един вид му дават натрупване на защита в аномалия (например ако в дадена аномалия артефакт тип Алфа редуцира 1 щета, наличието на два такива редуцира 2 щета).

Пренасочване

Може да изостави артефакт в аномалия, за да се предпази от щети, получени в нея (но не и от други ефекти).

Адаптация

-1 Живот, видима мутация

Ако човек има усет за Зоната, би могъл да се възползва от пулсациите на силата й.

Аномална адаптация

Може да избере с каква щета да бъде всяка посетена аномалия – указаната за сегашния часови интервал, или за предишния.

Мутагенна адаптация

На излизане от Лазарета може да изтегли един Травма ефект в повече, да избере кой да запази и да върне един.

Ентомутация

-1 Живот, видима мутация

В Зоната скитат индивиди с плашещо насекомоидни черти - като че ли насекомите са по-добре пригодени за аномалната среда.

Хитин

Игнорира Раняване от хладни оръжия (понася само щета).

Срастване

Където носи лека броня, тя му се зачита като балистична броня.

КИБЕРИМПЛАНТИ

Киберимплантите са като останалите Умения, които се избират преди играта - само че за да може да избира измежду определени "кибернетични" Умения, персонажът задължително трябва да има видими импланти на тялото или на лицето.

Имплантите служат и като екипировка от съответния вид:

 • Ако имплантите покриват повече от 50% от лицето, те се зачитат за противогаз.

 • Ако имплантите изглеждат като броня, те се зачитат за лека броня или балистична броня за покритите от тях части, според това доколко са тежки и обемни.

 • Персонаж с киберимпланти може да бъде лекуван и от Механик (освен от Медик).

За всяко избрано Умение базовият му Живот се намалява с 1 (не може да бъде 0).

Art: Alexander "GraHaz" Krasnaliev

Синтетична плът

-1 Живот, видими киберимпланти

Подходящите импланти с достатъчно захранване могат да постигнат всичко... стига да не е налице критична повреда в системата.

Енергоподаване

+1 Живот за всяка част от тялото с над 50% видими импланти (но не може да има повече от 10 Живот общо).

Наноремонт

-1 Живот, видими киберимпланти

Когато в кръвоносната ти система циркулират наноботове, винаги можеш да разчиташ на имплантите си да те спасят.

Авариен ремонт

Ако не е бил доубит, при изтичане на срока на Агония (2 мин), не умира, а вместо това:

 • възстановява си по 1 Живот за всяка част от тялото с над 50% киберимпланти

 • излекува си Раняванията на частите от тялото с над 50% киберимпланти

Модул "Персефона"

-1 Живот, видими киберимпланти

Опростената преносима версия на зонехода "Персефона" дава достъп до част от неговите функционалности.

Аномална протекция

Веднъж на час персонажът е неуязвим за щетите на една аномалия (но не и по отношение на останалите й ефекти).

Модул "Ариадна"

-1 Живот, видими киберимпланти

Опростената преносима версия на зонехода "Ариадна" дава достъп до част от неговите функционалности.

Мутагенна протекция

Персонажът търпи само щети от аномалиите, но е неуязвим за всички други техни негативни ефекти.

Резервен процесор

-1 Живот, видими киберимпланти

Допълнителен позитронен мозък, който в критични моменти може да поеме контрола над тялото до възстановяване на централната нервна система.

Авариен режим

Персонажът игнорира ефектите на Болка и Нокаут (ако е на 0 Живот, може да функционира нормално, докато не получи довършваща атака или изтече срокът за Агония).

Силов щит

-1 Живот, видими киберимпланти

Инсталирането на електромагнитни пулсатори в щит е експериментална технология на някогашната Корпорация. Пулсациите се управляват дистанционно с директен контрол от имплантите на носителя.

EMP щит

Ако използва балистичен или енергетичен щит, щитът го предпазва от Щети от куршум.

Art: Nikola Yordanov