I-7. Чужда Земя

Място на провеждане: изоставено военно поделение и команден център край гр. София

Дата на провеждане: 25-26.09.2015 г.

Игровото действие се развива през 2124 г. в покрайнините на някогашното централно управление на Корпорацията за Източна Европа.

Бъдещето на човешката цивилизация беше опустошено от чумата на аномалното лъчение.

Част от малкото останали хора живееха в тераформиран оазис, а останалите се бяха адаптирали към аномалната радиация.

Едните се уповаваха на архаичната си техника и на вярата си в старозаветния бог, като изтребваха помежду си всяка мутация...

Другите почитаха мутантите като богове и с жертвоприношения захранваха техните експерименти за създаване на нови протомутанти.

Самата Зона обхващаше вече цялата планета и нейните неуморни слуги работеха по нов Излъчвател, който да помогне за второто Посещение – вече истинското, и Земята да приеме своя нов повелител и неговата колонизаторска раса.

Повече от столетие премина, преди това крехко равновесие да бъде нарушено от наближаването на това същество в околоземна орбита.

Прастари системи за сигурност нададоха виещи предупреждения и потънали в паяжини роботи излязоха от летаргията си, за да реагират на непознатата заплаха. И почувствали се безсилни да я разберат, те се обърнаха към своя създател: Човека.

Ала единствените човеци, все още разпознаваеми от електрониката като такива, бяха пленени в мехур от спряло време в една от базите на някога могъщата Корпорация.

Роботите намериха за оправдан риска да рестартират поддържалата го машина и това освободи и третия вид хора на бъдещето – част от персонала на Корпорацията и неколцина сталкери.

Именно тези хора започнаха последния отчаян ход на човечеството срещу чуждоземната заплаха. Като обединиха сили с останалите човешки същества, съумяха да изградят връзка между две вселени: обреченото им „тук и сега“ и отстоящата на около век и половина паралелна реалност на далечната 1986 г., няколко години след Посещението и преломна точка за развитието на Зоната.