Кордона

Едно време целта на Кордона беше да пази хората от Зоната, а пък както се узна отпосле, и Зоната от хората. Неговият персонал се състоеше както от редови войници на ООН, така и от наемници, подмамени от високите заплати и социалната сигурност на дългосрочния договор. Милите, късно разбраха на какъв… карък са се натресли. Защото високоплатената служба се бе оказала ад под небето. За какво са ти всичките тия пари, след като ден за ден се чудиш дали ще преживееш срока на службата? Не стига това, ами и най-изпадналата уличница няма да легне с тебе – отде да знае каква зараза може да ти е лепнала Зоната, докато патрулираш, стреляш по гадните сталкери или пребиваш някой от тях, преди да го завлечеш в ареста за разпит.

Затова и повечето от военните при Кордона мразеха работата си. Люто, със злоба. Както затворникът мрази килията си. И си изкарваха тая омраза върху когото могат, защото също като затворници, не можеха да се измъкнат от килията. Че щом се разчу какво наистина представлява службата в Кордона, никой не поиска да се подпише. Само побъркани ентусиасти, които не можеха да вземат психотеста. Така че властите държаха на всеки войник и с хиляда бюрократични спънки попречваха на опитите за напускане или преместване.

Да се махнеш от Кордона можеш само труп, инвалид или по третия начин – ама за него се искат нашивки, връзки и добро досие. Ето защо тия от Кордона бяха такива старателни копелета.

Art: Alexander "GraHaz" Krasnaliev

„Гадно е, товарищ.

Гадно е да си през ден караул, гадно е 3 години да не те пускат в домашен отпуск, гадно е да спиш, ядеш и лъскаш в Зоната. Всичко лъскаш – копчетата, щото щял да дойде некъв шапкар на инспекция; автомата, че онея твари идат на групи, мама им; и другото лъскаш, щото – къде ти мадами в таа пустош? Наредко се навива по некоя професионалистка да дойде чак дотука, а онея учЕнките – надути кифли, нищо не стаа от тех.

Вече забравяш какъв е светът навънка. А през месец – нови заповеди. Че сме си затваряли по некой път очите, или че сме чопвали по нещо, човещинка си е. Голема драма. Ама ей на, сега бдителност нямало, карцери раздават на поразия. И много сериозна стана работата с тея капути, дето уж от бъдещето дошли. Бе що си не ходите отдето сте дошли, а, всичките?

Ама разбираш ли, искали да затварят Зоната, война да й обявяват едва ли не. Начи, кат взема един калаш… Ама не може, щото шапкари, нали. И заповедите са си заповеди, кво да ги прайш. Мутантите да се разстрелват. Който без пропуск – бой по кофата. И за конфискувани артефакти премии щели да дават, че и по пет дена отпуск. Майната й, викам си аз, на премията. Ама да се прибера най-сетне при мойта, да я видя какви ги върши – така де, аз нема само да я гледам, аз направо от вратата като я подхвана…“

– Из аудиозапис на ефрейтор от Кордона, пожелал да остане анонимен

Другари офицери,

Във връзка със зачестилите случаи на лица, които без надлежно издадени и заверени документи за достъп са били заловени, прихванати, задържани или заварени в Зоната или в рамките на контролния периметър на Кордона, както и с оглед на констатираните случаи на съмнения за наличие на липса на дисциплина, благонадеждност и опрятност на разчетите на охранителния състав, а именно служащите в Кордона, и предвид необходимостта от установяването и задържането на една приемлива степен на живучеството на кадрите, издавам следната

З А П О В Е Д:

ПЪРВО. Всякакви измежду така наречените мутанти, които бъдат заловени, прихванати, задържани или заварени в Зоната или в рамките на контролния периметър на Кордона, да бъдат веднагически и незабавно разстрелвани до визуално потвърждение на прекратяване на жизнените процеси, така щото да не се стига до риск от контаминация и преминаване на Кордона.

ВТОРО. Забранявам и всякакъв физически, вербален, контекстуален или венерически контакт с гореупоменатите, с изключение на контакт, извършен посредством огнестрелно и/или хладно оръжие, и в частност забранявам да се правят опити за залавяне на гореупоменатите живи.

ТРЕТО. Лица, чийто външен вид дава повод за съмнение, че по своята същност и характер представляват мутанти, по подразбиране и до доказване на противното да се приемат и третират като мутанти съгласно т. 1 и 2 на настоящата Заповед. Обжалване се допуска по административен ред, след прилагането на разпорежданията и мерките по т. 1 и 2.

ЧЕТВЪРТО. С оглед на многобройните регистрирани случаи на изнасяне на мутагенни артефакти извън Зоната в нарушение на установения за това начин и ред, заповядвам тези и подобните им да бъдат изземвани и/или конфискувани, всячески и изцяло.

ПЕТО. Разрешава се пропускането във и извън Зоната на лица, които разполагат със и могат да представят валидно и още заверено разрешително за достъп (пропуск). Подобни лица не подлежат на претърсване за гореупоменатите артефакти и/или забранени субстанции, но ако такива бъдат намерени, те също подлежат на изземване и/или конфискация.

ШЕСТО. Тази заповед да се прилага напълно и без остатък в рамките на юрисдикцията на служащите в Кордона, а именно навсякъде в Зоната, с изключение на Научно-изследователската станция на Научно-изследователския институт за чуждоземни аномални въздействия и опасности (НИИЧАВО), към чиято територия принадлежи и т.нар. бар „Деветия кръг“.

Заповедта да се сведе до знанието на Комендатурата на Зоната и офицерския състав, за сведение и изпълнение.

Командващ окръг генерал-майор Мъжеложев.

Подпис: не се чете.

4.10.1986 г.